סוגי מדידות שטח לצרכי מקרקעין

סוגי מדידות

מדידות שטח הן תחום נרחב הכולל ידע מקצועי ושיטות מדידה חדשניות, המתבצעות על-ידי בעלי מקצוע מוסמכים בלבד. מדידות השטח עומדות בבסיס נתוני מקרקעין רבים ומשמשות לחישובים רגישים, על פיהם מתוכננות תוכניות ונקבעים תשלומים שונים. להלן מספר סוגי מדידות שטח חשובות בתחום המקרקעין.

מדידות לצורך תשריט לצרכי רישום

תשריט לצרכי רישום הוא חלק מתוכנית לצרכי רישום שמטרתה להגדיר את גבולות המקרקעין ושטחיהם. התשריט שבתוכנית לצרכי רישום מציג פעולות של איחוד וחלוקה של חלקות הנמצאות בתחום גוש רישום אחד, העברה של חלקות מגוש לגוש, השוואה מול תוכניות תכנוניות כמו תמ"א ועוד.

מדידות לצורך תשריט לצרכי רישום, המתבצעות על ידי מודד מוסמך, הן קריטיות לצורך דיוק התוכנית לצרכי רישום המשמשת להסדרת חלוקת המקרקעין בהתאם לתוכניות תכנוניות, באופן כזה שיאפשר לרשום את הבעלות על המקרקעין, בשטח הנכון על שם הבעלים הנכון. אי הכנת תכנית לצרכי רישום בעלת תשריט מתאים ומדויק, עלולה להוביל לקשיים רבים לבעלי הקרקע, למשל בקבלת משכנתא, בשלב מכירת הנכס, הקפאת ערבויות מדינה (לחברות קבלניות), עיכוב היתרי בניה או אכלוס ועוד.

מדידות לצורך מפה טופוגרפית המשמשת להיתר בניה

מפה טופוגרפית משמשת כבסיס לתכנון מבנים, שכונות ותשתיות שונות ולכן היא מחייבת לצורך קבלת היתרי בניה וכרקע לתוכניות מתאר בכל הרמות, למשל תב"ע. המפה הטופוגרפית ערוכה לפי קנה מידה נקוב וכוללת תכסית – כלל הפרטים המצויים על פני השטח, כמו מבנים, כבישים, עצים וכד'; תבליט – תיאור פני הקרקע באמצעות קווי גובה, נקודות גובה וקווי שבר אופייניים; ותשתית גיאודטית – נקודות בקרה, גבולות של גושים וחלקות וכד'; בהתאם לצורך תכלול המפה הטופוגרפית שכבות מידע נוספות, כמו קווי זכות דרך, גבולות מגרשים בתב"ע, קווי בניין, גושים וחלקות ועוד.

מדידות לצורך הכנת מפה טופוגרפית נערכות באמצעות טכנולוגיות חדשניות שונות, כמו מערכות אלקטרוניות מדויקות שעושות שימוש בטכנולוגיית לייזר, מקלטי GPS מיוחדים ועוד. לצורך הפעלת המערכות הללו וניתוח הנתונים, יש צורך באנשי מקצוע מיומנים העוסקים בתחום המדידות.

מדידות עדות - As Made

מדידות עדות, הנקראות גם מדידות As Made הן מדידות הנדרשות לביצוע והגשה על-ידי הקבלן המבצע של הפרויקט, עם סיום העבודה. מתוך מדידות אלו ניתן להפיק תוכנית As Made. תוכניות ה- As Made משמשות לצורך שלוש מטרות עיקריות: אבן דרך המציינת את סיום העבודות בפרויקט, תיעוד נתוני הביצוע בפועל של הפרויקט המתוכנן וכמסמך שעל-פיו ניתן לחשב את כמות החומר שנדרש לביצוע ובעקבות זאת לערוך התחשבנות סופית בין הקבלן והמזמין. מדידות עדות שמתבצעות בעזרת מערכות אלקטרוניות חדשניות הן מדויקות מאוד ומשמשות לניהול בסיס הנתונים הגיאוגרפי של מערכות התשתית ביישובים ותאגידים.

מדידות פנים לתכנון

מדידות פנים מתבצעות עבור בתים פרטיים, מבנים, דירות, משרדים, חנויות ואולמות ומטרתן למפות את מצבו הנוכחי של המבנה מבפנים בצורה מפורטת, לצרכי תכנון. נתוני המדידות מתייחסים לקירות, פתחים, תקרות, קורות, נתוני גובה, חישובי שטח, מפלסים וכל אלמנט אחר בנכס.

על בסיס מדידות אלה, ניתן לבצע תכנון אדריכלי מחדש וכן תכנון לעיצוב פנים. כמו כן, משמשות מדידות הפנים לצורך השוואה לערכי השטחים המצוינים בחוזי המקרקעין מול המועצות המקומיות וכן לצורך שיקוף הנכס על בעלותו כחלק מתשריט לרישום בתים משותפים.

מדידות לצורך תשלום ארנונה

תשלום ארנונה הינו חובה בכל רשות מקומית או עירייה בישראל והוא מחושב על-פי הכפלת גודל הנכס לפי מטר בתעריף המשתנה לפי סוג הנכס: בית פרטי, עסק, משרד, מפעל וכדומה. כל רשות מבצעת מדידות לכל הנכסים שבתחומה ולפי מדידות האלה היא מחשבת את גובה התשלום הנדרש. מדידות אלה מתבצעות באופן שונה בין רשות לרשות: בהתבסס על מדידת שטח הרצפה בלבד, בהתחשב בשטח קירות הפנים והחוץ ועוד. שוני זה משאיר פתח נרחב לאפשרות לערער על גובה תשלום הארנונה באמצעות מדידה מחודשת של שטח הנכס, אשר יכולה להיות בעלת תוצאה שונה מזו שבוצעה על-ידי הרשות המקומית.

מדידות שטח הן תחום נרחב העומד בבסיס הנתונים לפיו מחושבות תוכניות ונקבעים תשלומי מקרקעין מסוגים שונים. לכן, חשוב מאוד שמדידות אלו יבוצעו על-ידי אנשי מקצוע מיומנים, כמו אלו שאיתם אנו עובדים בכל הדרוש למדידות שטחים.

לחצו כאן למידע נוסף על מדידות הנדסיות

דילוג לתוכן