היתר בניה לבריכה

היתר בניה לבריכה

הקמת בריכת שחייה במרבית המקרים מחייבת הוצאת היתר בניה.

זאת למעט מקרים מיוחדים של בריכה המוקמת מעל הקרקע – בריכה עילית, שלא יצוקה (ניידת) המונחת על פני הקרקע והיא אינה מחויבת בהיתר בניה.

החוק מפריד בין בריכה פרטית לבריכה ציבורית:

בריכה פרטית היא בריכה שמיועדת לשימוש של לא יותר מ-4 יחידות דיור או אירוח.

בריכה ציבורית כפופה לדרישות מיוחדות וביניהן :

  • שטח המים הכולל יחושב לפי מפתח של 3 מ"ר שטח פני מים למתרחץ.
  • 40% משטח הבריכה צריך להיות בעומק מים של עד 1.2 מט'.
  • הקצאת 10% לשטח פעוטות – (עומק עד 0.45 מטר) מסך כל שטחי המים ,למעט באתר שאינו מיועד לשימוש פעוטות.
  • חובת סימון גובה כל 20 ס"מ לאורך היקף הבריכה באופן בולט לעין.
  • דפנות הבריכה יהיו מאונכות לפני המים.
  • חיפוי בריכה בצבע בהיר.
  • בצד הרדוד של הבריכה יותקנו מדרגות המובילות לתוך המים ויותקנו סולמות לאורך דופנות הבריכה.
  • לאורך דופנות בריכת שחיה, בעומק של 1.20 מטר, ייבנה מדרך שרוחבו 12 עד 15 ס"מ באופן שיאפשר לאדם המשתמש בבריכת השחיה עמידה בטוחה עליו.
  • בכניסת אספקת המים לאתר בריכת שחיה יותקן שסתום אל-חוזר כפול, ובקו אספקת המים לחדר המכונות יותקן אמצעי כדוגמת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת בעל אזור לחץ מופחת או אמצעי מתאים אחר, להגנה על מערכת המים של בריכת השחיה.

בניית הבריכה כפופה להוראות התכניות החלות על הנכס וכפופה למגבלת זכויות בניה הקבועות בתנכיות ובהנחיות הרשות.

לדוגמה, תוכנית בניין עיר לעניין בריכות תוכל שתהיה לה העדפה לבנות בחזית הבית או לצידו או מאחוריו וזאת במחשבה על מספר גורמים יחד. למשל במטרה של שמירת מרחב ציבורי פתוח ובמחשבה על הולכי הרגל ומראה חזית שאינה סגורה ומרווחת

הגבלת גודל בריכה:

גודל הבריכה מושפע מגודל המגרש והוראות התכניות שחלות על הנכס.

לצורך קבלת היתר בניה לבריכה, יש להגיש תכניות באמצעות בעל מקצוע מוסמך. חלק מהתכנון מצריך התייעצות עם קונסטרוקטור שיבדוק את תכנון הבריכה ואת יציבותה ואת יציבות הקרקע מתחתיה.

חשוב לציין שהקמת בריכה ללא היתר בניה נחשבת כעבירת בניה לכל דבר . ואדם העובר על החוק חשוף לכל ההשלכות הקבועות בחוק לעניין זה בנוסף לכך שלעתים הקמת בריכה שלא כדין עלולה לסכן חיי אדם.

*האמור כאן אינו בא להחליף ייעוץ מקצועי וכל העושה בו שימוש עושה זאת על אחריותו בלבד.

דילוג לתוכן