רישיון עסק לאטליז

רישיון עסק לאטליז

צו רישוי עסקים קובע כי עסק המוכר בשר, עופות או דגים שאינם קפואים נדרש לרישיון עסק לפי פריט 4.7ג לצו רישוי עסקים.

תוקף הרישיון עודכן לאחרונה, ועומד כרגע על 5 שנים. הגורמים המאשרים את הבקשה לרישיון עסק, וכן האישורים הנדרשים להצגה הם:

 • משרד הבריאות
 • כבאות – אפשר לאשר באמצעות תצהיר
 • נגישות
 • הנדסה

סוגי אטליזים

 1. קטגוריה בסיסית – אטליז המוכר בשר ארוז מראש בלבד וללא טיפול וללא פתיחת אריזות.
 • דרישות למוצר – המוצר יגיע ממשחטות (או תחנת מיון דגים לפי העניין) בעלי ,HACCP בעלי כל הרישיונות הנדרשים על פי החקיקה הישראלית.
 • תוקצה עגלה ייעודית, העשויה מחומר הניתן לניקוי בקלות, לצורך הפשטת קרטונים ושינוע המוצרים למדף התצוגה.
 • מלאי המוצרים המאוחסנים טרם הצגתם על המדפים יישמרו במקרר גיבוי.

 1. קטגוריה ב1שירות ללקוח, לנגד עיניו ולפי בקשתו בשר ובשר בעלי כנף גולמי:
 • אין לטחון בשר מראש. מכונת הטחינה תהיה מצוידת בגוף קירור פנימי (בטמפרטורה 2-0 מע"צ) ותהיה בעלת מד בקרת טמפ'.
 • פרוק ,חיתוך ופריסה של בשר ובשר בעלי כנף גולמי כשירות ללקוח, לנגד עיניו ולפי בקשתו ועל שולחן ייעודי.
 • ניסור גוש בשר כשירות ללקוח ולפי בקשתו בטמפרטורת האוויר באזור העבודה לא תעלה על 20 מעלות צלסיוס ויעודי לסוג הבשר.

 1. קטגוריה ב2פעולת "הכנה למכירה" מראש הטעונה אישור במסגרת רישיון העסק:
 • פעילות "הכנה מראש" מתייחסת לפעילות כדלקמן: פירוק, חיתוך, ניסור ופריסה של בשר ובשר בעלי כנף גולמי, שלא לעיני הלקוח. "הכנה מראש" דורשת בקשה לרשות המקומית אשר תכלול את המסמכים הנדרשים ע"פ חוק רישוי עסקים ופרשה טכנית של חדר הטיפול בבשר.
 • הבשר ובשר בעלי הכנף יפורקו, יחתכו, ינסרו ויפרסו בחדר הטיפול בלבד, על שולחן ייעודי ויימסרו ללקוח מאחורי דלפק המכירה בלבד.
 • אחסון הבשר במנות של עד 10 ק"ג יעשה במקרר בכלים עם כיסוי מתאים. פירוק מראש של עופות מותר במסגרת פרק זה בכמות של עד 20 ק"ג ליום. כמות רבה יותר תחייב את אישור רשות הרישוי.

 1. קטגוריה גייצור ומכירה במקום במסגרת רישיון יצרן לפונקציות סמוכות למחלקות אטליז במרכולים
 • סוג הפעילויות עליהן יינתן רישיון היצרן יכלול אך ורק מוצרים אשר בהגדרתם הם אינם מוכנים לאכילה והדורשים בישול/טיגון/צליה נוספים בבית הצרכן.
 • חדרי הייצור יהיו סמוכים לאטליז.
 • המוצרים ייארזו באריזה קמעונאית בלבד לצורך מכירתם לצרכן הסופי ולא יפתחו בכל שלב שהוא מרגע אריזתם ועד הגעתם לצרכן הסופי.
 • מוצרים שהוצגו למכירה ולא נמכרו מכל סיבה שהיא, לא יוחזרו ל"חלק היצרני" להמשך עיבודם/טיפולם אלא יושמדו. לעניין זה, יש לראות בשטח המכירה ובשטח היצרני כנפרדים זה מזה על כל המשתמע מכך.
 • כדי לטחון בשר בכמויות מראש, יש לעמוד בסטנדרטים נוספים, בין אם מדובר בבשר טרי שנטחן, לבשר קפוא שהופשר בבקרה לצורך טחינה.
דילוג לתוכן