שמאות מקרקעין

חברתנו עוסקת במתן שירותי שמאות מקרקעין, כגון: הערכת שווי מקרקעין, חוות דעת תכנוניות, ליווי הליכי תב"ע ורישוי בניה, חוות דעת שמאיות במגוון נושאים, טיפול בהפחתה של היטלי השבחה, הערכת גובה פיצויים על ירידת ערך, פיצויי הפקעה, השגות על גובה דמי היתר ותשלומים אחרים לרשות מקרקעי ישראל וליווי שמאי של הליכים משפטיים ותכנוניים שונים.

שמאות מקרקעין - במה אנו יכולים לעזור?

קיבלת חיוב בהיטל השבחה?

חוק התכנון והבניה מאפשר לנישום לבחור אפשרות אחת מבין שני מסלולי הערעור:

  1. לבקש מינוי של שמאי מכריע שיחליט בטענות על גובה ההיטל;
  2. להגיש ערר לוועדת הערר המחוזית לפיצויים והיטלי ההשבחה, לבירור טענות על עצם החיוב בהיטל השבחה. 

שני ההליכים מחייבים הכנה של שומה על ידי שמאי מקרקעין.
את הערר או הבקשה למינוי שמאי מכריע יש להגיש תוך 45 יום. 

אנו נבדוק עבורך, ללא עלות, את החיוב ואת השומה המצורפת
ונציג בפניך את הדרך המיטבית לטיפול.

קיבלת חיוב בדמי היתר או דרישה אחרת מרשות מקרקעי ישראל?

באפשרותך להגיש השגה על החיוב בצירוף שומת מקרקעין מטעמך. 
ההשגה הראשונה תוגש לשמאי הממשלתי, ולאחר קבלת ההחלטה בהשגה ראשונה, ניתן להגיש השגה שנייה לוועדות ההשגות.

נשמח לבדוק עבורך, ללא עלות, את החיוב ואת השומה המצורפת,
במידת הצורך נכין לך שומת מקרקעין להגשת ההשגות.

המקרקעין מיועדים להפקעה?

אנו נערוך בדיקה מקיפה של מצב המקרקעין ושוויים ונמליץ לך על דרכי פעולה.
בהפקעה לפי פקודת הקרקעות גובה הפיצויים יוכרע בוועדת ההשגות,
וקבלת פיצויים על הפקעה מכוח חוק התכנון והבניה מותנית בהגשת תביעה מתאימה.
שני ההליכים מתבססים על הערכת השמאי.
חשוב להדגיש כי על תשלום פיצויי ההפקעה חלה התיישנות  ולכן מוטב לטפל בנושא מוקדם ככל הניתן.

הופקדה או אושרה תכנית שפגעה בשווי המקרקעין שבבעלותך?


אנו נבדוק את השפעת התכנית על שווי המקרקעין ונמליץ על דרכי פעולה. במידה והתוכנית  מופקדת ניתן להגיש התנגדויות לאישור התכנית, ובכך לנסות למנוע או למזער את הפגיעה. אם התכנית אושרה, ניתן להגיש תביעת פיצויים על ירידת ערך מקרקעין, הנסמכת על שומת הפיצויים. 

חשוב לזכור כי קיימת התיישנות של שלוש שנים בלבד להגשת תביעת פיצויים על ירידת ערך, ולכן מומלץ לפעול במהירות בכדי לא לאבד את הזכויות המגיעות לך.

רשיונות, היתרים, שומה, השבחה ומערכת לניהול נכסים תנו לנו לדאוג בשבילכם לכל השירותים המקצועיים שאתם צריכים!
לפרטים נוספים ולתיאום פגישה התקשרו אלינו לטלפון: 03-6252500

דילוג לתוכן