מדידת נכסים לצורך ארנונה

מדידת נכסים לצורך ארנונה

מדידת נכסים לצורך ארנונה

ארנונה היא מס, היינו, אין זיקה קונקרטית לשירותים קונקרטיים, אשר הרשות המקומית גובה מנכסים -בנין, אדמה חקלאית או קרקע תפוסה – בתחום שיפוטה והיא מחושבת לפי:

 • סוג הנכס
 • שימוש
 • האזור בו נמצא הנכס
 • שטח (במ"ר)

סוג הנכס

תקנות ההסדרים במשק המדינה קבעו קבוצות של נכסים  – סוגי נכסים – שלכל אחת מהן יש תעריף מינימום ותעריף מקסימום שהנכסים השייכים לאותה קבוצה צריכים להיות מחוייבים בתעריף בתוך טווח זה.

סוגי הנכסים:

 1. מגורים
 2. משרדים, שירותים ומסחר
 3. בנקים וחברות ביטוח
 4. תעשיה
 5. בית מלון
 6. מלאכה
 7. אדמה חקלאית
 8. קרקע תפוסה
 9. קרקע תפוסה במפעל עתיר שטח
 10. קרקע תפוסה המשמשת לעריכת אירועים
 11. חניון
 12. מבנה חקלאי
 13. מערכות סולאריות על גג מבנה
 14. מערכות סולאריות שאינן על גג מבנה
 15. קרקע תפוסה המשמשת למערכת סולארית
 16. נכס אחר

מדידות ארנונה – שימוש

שיעורי הארנונה נקבעים בצו המסים הנקבע ומאושר (מידי שנה) על ידי מועצת הרשות המקומית לגבי כל נכס.

לכל רשות מקומית יש את הצו שלה הכולל תעריפים שונים וסיווגים שונים שיכולים להשתנות מרשות לרשות והתעריף לכל סיווג צריך להיות בטווח שבין תעריף המינימום והמקסימום שנקבעו בתקנות ההסדרים.

החיוב בארנונה נקבע על פי השימוש העיקרי בנכס (עקרון הטפל ההולך אחרי העיקר). יתכנו מקרים בהם ייקבע שמדובר בנכס עם תכליות שונות והוא יוגדר כנכס רב תכליתי ואז יסווג בארנונה לפי מספר סיווגים שונים.

האזור בו מצוי הנכס

הרשויות המקומיות רשאיות ואף רובן עשו זאת בפועל, לחלק את תחומי הרשות לאזורים כאשר לכל אזור נקבע תעריף שונה בארנונה.

שטח הנכס 

לכל רשות יש שיטת חישוב ארנונה שונה כאשר קיימות 4 שיטות עיקריות

 • ברוטו–ברוטו: כל השטח המקורה לרבות קירות חיצוניים ופנימיים, מרפסות פתוחות,

חדרי מדרגות, מרתפים משותפים, חדרי כניסה ומחסן המשמש את הבניין או המקלט.

 • ברוטו: שטח הפנים של הדירה כולל חדרי מגורים, פרוזדורים, אולם כניסה, מרפסות מקורות, חדרי שירות ובנייני עזר, קירות פנימיים, מרפסות ושטחים מקורים, לא כולל קירות

חיצוניים ושטחים משותפים (מקלט, חנייה, חדר כניסה, חדר מדרגות ומבני עזר).

 • נטו: כל שטח הדירה, לא כולל מרפסות, כשהוא כולל גם את השטח שמתחת לקירות

הפנימיים והחיצוניים. אם יש קירות משותפים עם דירה אחרת, על שטחה של כל דירה נוספת מחצית שטח זה.

 • נטו–נטו: שטח הפנים של הדירה כולל חדרי שירות ומרפסות סגורות למעט קירות חיצוניים ופנימיים, מרפסות פתוחות, חדרי מדרגות, מרתפים משותפים, חדרי כניסה, מקלט ומוסך.

לצורך בדיקה של חישוב הארנונה לנכס נדרשת לרוב מדידה המראה את שטח הנכס והשימושים השונים הנעשים בו.

חשוב שמדידה כזו תיערך על ידי מודד המכיר את הוראות צו המיסים של הרשות הספציפית ובקיא בשיטת החישוב הנהוגה באותה רשות.

המידע האמור לעיל מובא כשירות לציבור, נכון ליום כתיבתו ואין לעשות בו שימוש ללא הכוונה מקצועית.

דילוג לתוכן