הוצאת היתר בניה – מדריך

הוצאת היתר בניה

הוצאת היתר בניה

הוצאת היתר בניה – מטרת המדריך היא מתן מענה כללי, מופשט ולא מפורט. למידע מפורט יש לעיין בחוקים ותקנות רלוונטיים.

1. מתי צריך להוציא היתר בניה? האם כל בניה חייבת ב- הוצאת היתר בניה?

עבודות טעונות היתר מפורטות בסעיף 145 לחוק. עפ"י חוק, "שינוי פנימי בדירה" אינו חייב בהיתר. בנוסף, קיימת רשימה של עבודות ומבנים נוספים שפטורים מהיתר בתקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר), תשע"ד-2014. המדובר בגדרות ושערים, גגונים וסככות, שימושים נלווים למבנה, מבנים טכניים ועוד, לפי התנאים שנקבעו בתקנות. הבנייה שפטורה מהיתר חייבת להתאים לתכניות והנחיות מרחביות ומצריכה דיווח לרשות.

2. איך התהליך עובד?

במסגרת רפורמה מקיפה בתחום התכנון והבניה הוקמה מערכת "רישוי זמין". זוהי מערכת מקוונת הפועלת בהתאם להנחיות ולוחות זמנים מוגדרים, במטרה לייעל את ההליכים של קבלת היתר.

3. אם אני בונה ללא היתר – מה הסכנות?

בניה ושימושים שטעונים היתר ללא קבלת היתר כדין מהווים עבירה פלילית. חוק התכנון והבניה מפרט את העונשים הצפויים לעברייני בנייה, לרבות עונש מאסר וקנסות, צווי הריסה, הפסקת שימוש וכדו'. בנוסף, החוק מאפשר לחייב את מבצע העבירה בכפל השווי של הבנייה הלא חוקית.  

4. מה זה שימוש חורג ולכמה זמן זה?

שימוש חורג הינו שימוש בקרקע או בבניין בסטייה מהוראות חוק, תכנית או תקנה החלים על המקרקעין. הועדה המקומית מוסכמת לאשר שימוש חורג בתנאי כי אינו מהווה "סטייה ניכרת", כלומר אינו משנה את אופי של הסביבה הקרובה. קיימים שני סוגים עיקריים של שימושים חורגים – שימוש חורג מתכנית ושימוש חורג מהיתר שתואם תכנית. שימושים חורגים מתכנית יינתנו רק לתקופה מוגבלת.

5. איזה בעלי מקצוע צריך כדי לקבל היתר בניה?

תלוי במורכבות הבנייה המתוכננת. הבקשה להיתר נוצרת על-ידי עורך הבקשה – אדריכל או הנדסאי, נסמכת על מפה טופוגרפית הערוכה על-ידי מודד מוסמך, מצריכה אישורים של בקונסטרוקטור ואנשי מקצוע נוספים

6. מה ההוצאות שצריך לקחת בחשבון ?

פרט לעלות עריכת הבקשה (אדריכל, מודד וכו') יש לזכור כי אישור הבקשה להיתר מקים לפעמים חובת תשלום של היטלים, אגרות וכיוצ"ב

למידע נוסף על ההליך וקבלת ליווי בהליך הוצאת היתר בניה בקרו כאן היתר בניה

דילוג לתוכן