רישיון עסק לחניון מקורה ששטחו מעל 500 מ"ר

רישיון עסק לחניון ששטחו מעל 500 מר

פריט 8.6ז' – רכב ותעבורה חניון מקורה בתשלום ששטחו מעל 500 מ"ר

חניונים ששטחם מעל 500 מ"ר נדרשים לרישיון עסק למעט חריגים מסוימים.

פריטי הרישוי הרלוונטיים לחניונים הם 8.6ז ו-8.6 ב' לצו רישוי עסקים.

פריט 8.6ז הוא הפריט הרלוונטי לחניון העומד בכל התנאים הבאים:

 1. חניון מקורה או תת קרקעי
 2. שטחו מעל 500 מ"ר
 3. בתשלום או פתוח לציבור הרחב
 4. לא משמש באופן בלעדי את דיירי או עובדי הבניין.

תקופת הרישיון: 10 שנים.

גורמים מאשרים:

 • משטרת ישראל
 • כבאות והצלה
 • המשרד להגנת הסביבה (לידיעה)

משטרה

אבטחה:

בכל כניסה פעילה לכלי רכב, יוצב "בודק ביטחוני" אחד.
בחניון ששטחו עולה על 1,000 מ"ר והוא חלק מקניון או מרכז מסחרי, יתווסף מאבטח בסיסי אחד בנוסף לבודק הביטחוני  בסופי שבוע, יומיים לפני ערבי חג, ושבוע לפני ראש השונה ופסח.

תשתיות:

החניון נדרש להיות מוגדר/מסומן ומתוחם כך שלא יאפשר מעבר כניסה ויציאה לכלי תחבורה, אלא דרך שערים ייעודיים.

מצלמות:

בעל העסק יתקין בעסק מצלמות טלוויזיה במעגל סגור ברזולוציה גבוהה של 1.3 מגה פיקסל לפחות או שווה ערך. המערכת תותקן במקומות הבאים, תוך פגיעה מזערית בצנעת הפרט:

 1. בכל כניסה פעילה לעסק ובכל יציאה פעילה מהעסק תוצבנה מצלמות, באופן כזה שתתעדנה את פרטי הרכב, כולל ל.ז. ואת אנשי האבטחה במקום, ככל שישנם כאלה.
 2. מצלמות יוצבו במקומות רגישים שהוגדרו בהתאם לתוכנית האבטחה והנחיות משטרת ישראל.
 3. יש להשתמש במצלמות בעלות חשיפה אוטומטית וצמצם אוטומטי.
 4. המצלמות יאפשרו זיהוי פנים בכל מזג אוויר, לרבות סנוור מהשמש או שינוי תאורה.
 5. בעל העסק ייצרף בדיקת תקינות אחת לשלוש שנים.
 6. יש להציב בעסק מסך המאפשר צפייה במצלמות וכן צפייה בהקלטה.

תאורה:

בשעות החשיכה, תופעל מחוץ לעסק תאורה אשר תאיר את דרכי הגישה לעסק ואת היציאות מהעסק ובמבואת הכניסה לעסק נדרשת תאורה מוגברת.
על התאורה להיות תקינה בעל עת.

רשומות:

יש להחזיק בעסק רשימת מועסקים אשר תכלול את פרטיהם האישיים של העובדים בעסק, לרבות שמות העובדים, מספרי תעודות הזהות שלהם, מענם ודרכי תקשורת עמם + פעולות הביטחון שננקטו באותו היום. הרשומה תועבר למשטרה בכל עת עפ"י דרישתה.

הקלות:
בחניון שמעליו אין מבנה בעל ייעוד אחר כגון: משרדים, עסקים, מבנה מגורים, מבנה מסחר, משרדי ממשלה וכו, לא יהיה צורך בבדיקה ביטחונית.

בחניון מנויים בלבד. לא יהיה צורך בבדיקה ביטחונית אם יש שימוש במצלמות L.P.R  שמזהות את הנכנסים.

לחניוני תחבורה ציבורית ישנן הקלות נוספות.

האמור בדף זה הינו נכון ליום כתיבתו ולא בא להחליף ייעוץ מקצועי. העושה שימוש במידע זה עושה זאת על אחריותו בלבד.

דילוג לתוכן