שינוי בעלות לפי תיקון 34 לחוק רישוי עסקים

לחיצת יד

הרפורמה העדכנית לחוק רישוי עסקים, שנכנסה לתוקף בפעימה שנייה באפריל 2021, משנה את האופן שבו מתבצע שינוי בעלות בעסק. עד כה, בעת שינוי בעלות בעסק נדרש בעל העסק החדש להצהיר שלא חלו שינויים ולצרף חוזה העברת בעלות. בעל העסק החדש קיבל היתר זמני לשנה, במהלכה נותני האישור התבקשו לאשר את הבקשה. רק בתום השנה או קבלת אישור זה, ניתן הרישיון.

הרפורמה החדשה הפכה את התהליך וכעת מנפיקה הרשות רישיון רגיל ורק לאחר מכן היא מודיעה לנותני האישור, בכפוף חתימה על העברת בעלות בטופס ייעודי ולהצהרה של בעל העסק החדש שלא נערכו שינויים ותנאי הרישיון הקודם מתקיימים. הרישיון החדש שהונפק תקף עד למועד שבו היה אמור לפוג הרישיון של בעל העסק הקודם. בסוגי עסקים שבהם המשטרה נותנת אישור מתקיים תהליך מעט שונה.

שינוי זה, מקנה לבעל העסק וודאות גדולה יותר, מפני שלרישיון הרגיל ישנו מעמד חוקי גבוה ויציב יותר מלהיתר זמני, וברוב המקרים תוקפו ארוך יותר משנה. גם מנהלי הרשויות מרווחים מכך שהתהליך פשוט וקצר יותר.

 

חמישה מקרים של שינוי בעלות בעסק

 1. סוגי עסקים שבהם המשטרה אינה נותנת אישור.
 2. סוגי עסקים שבהם המשטרה נותנת אישור.
 3. עסק שנמצא בתהליך לקבלת רישיון.
 4. שינוי בעלות לאחר פטירת בעל העסק.
 5. שינוי בעלות בהיעדר הצהרת בעל העסק.

מתי נדרש תצהיר ומתי ניתן מספיקה הצהרה בלבד

הרפורמה בחוק רישוי עסקים מגדירה ארבעה מסלולים דיפרנציאליים לקבלת רישיון עסק, התלויים בסוג העסק ובקיום של מפרט אחיד עבורו: רישיון על יסוד תצהיר, היתר מזורז א', היתר מזורז ב' ומסלול רגיל. מסלולים אלו משפיעים על תהליך קבלת רישיון עסק בעקבות שינוי בעלות.

 • עסק שקיבל רישיון על סמך תצהיר, ללא בדיקה ואישור של נותני האישור – יידרש להצגת תצהיר של בעל העסק החדש, נוסף על ההצהרה בטופס 2 בשינוי הבעלות.
 • עסק שקיבל רישיון לאחר בדיקה ואישור של נותני האישור במסלול רגיל או במסלול מזורז א' או ב' – בתהליך שינוי הבעלות מספיקה הצהרה של בעל העסק החדש לפיה הוא לא ביצע שינויים בעסק, בטופס 2 בשינוי הבעלות.

הרפורמה החדשה הפכה את התהליך וכעת מנפיקה הרשות רישיון רגיל ורק לאחר מכן היא מודיעה לנותני האישור, בכפוף חתימה על העברת בעלות בטופס ייעודי ולהצהרה של בעל העסק החדש שלא נערכו שינויים ותנאי הרישיון הקודם מתקיימים. הרישיון החדש שהונפק תקף עד למועד שבו היה אמור לפוג הרישיון של בעל העסק הקודם. בסוגי עסקים שבהם המשטרה נותנת אישור מתקיים תהליך מעט שונה.

שינוי זה, מקנה לבעל העסק וודאות גדולה יותר, מפני שלרישיון הרגיל ישנו מעמד חוקי גבוה ויציב יותר מלהיתר זמני, וברוב המקרים תוקפו ארוך יותר משנה. גם מנהלי הרשויות מרווחים מכך שהתהליך פשוט וקצר יותר.

 

חמישה מקרים של שינוי בעלות בעסק

 1. סוגי עסקים שבהם המשטרה אינה נותנת אישור.
 2. סוגי עסקים שבהם המשטרה נותנת אישור.
 3. עסק שנמצא בתהליך לקבלת רישיון.
 4. שינוי בעלות לאחר פטירת בעל העסק.
 5. שינוי בעלות בהיעדר הצהרת בעל העסק.

מתי נדרש תצהיר ומתי ניתן מספיקה הצהרה בלבד

הרפורמה בחוק רישוי עסקים מגדירה ארבעה מסלולים דיפרנציאליים לקבלת רישיון עסק, התלויים בסוג העסק ובקיום של מפרט אחיד עבורו: רישיון על יסוד תצהיר, היתר מזורז א', היתר מזורז ב' ומסלול רגיל. מסלולים אלו משפיעים על תהליך קבלת רישיון עסק בעקבות שינוי בעלות.

 • עסק שקיבל רישיון על סמך תצהיר, ללא בדיקה ואישור של נותני האישור – יידרש להצגת תצהיר של בעל העסק החדש, נוסף על ההצהרה בטופס 2 בשינוי הבעלות.
 • עסק שקיבל רישיון לאחר בדיקה ואישור של נותני האישור במסלול רגיל או במסלול מזורז א' או ב' – בתהליך שינוי הבעלות מספיקה הצהרה של בעל העסק החדש לפיה הוא לא ביצע שינויים בעסק, בטופס 2 בשינוי הבעלות.

דילוג לתוכן