רישיון יצרן אוכל – כיצד להגיש בקשה

רישיון יצרן אוכל

עסקי מזון שייכים לתחום רגיש המחייב לא רק רישיון עסק כחוק, אלא גם רישיון יצרן אוכל, המאפשר למדינה לוודא כי המזון המיוצר ומוגש בבית העסק איננו מסוכן לבריאות הציבור. לצורך כך, פרסם משרד הבריאות מדריך שמטרתו לסייע ליזמים בתהליך הרישוי של מפעלי מזון יצרניים, עסקי הסעדה (קייטרינג), בתי קירור ומחסני מזון בטמפרטורה מבוקרת.

עיקר ההנחיות עוסקות בשאלות הבסיסיות: מה הם המוצרים שהמפעל עתיד לייצר, כמה תפוקה עומד המפעל לייצר, איך יפעל תהליך הזרימה של המפעל, ומי הם בעלי המקצוע שיעבדו בו.

השלבים הנדרשים לקבלת רישיון יצרן אוכל

 1. יש להגיש בקשה לרישיון לניהול עסק לרשות המקומית שבתחום שיפוטה עתיד העסק להימצא.
 2. יש לוודא כי סוג העסק, המבנה שלו ומיקומו מאושרים על פי כל דיני התכנון והבניה.
 3. יש להגיש ללשכת הבריאות המחוזי 'תוכנית סניטרית' הכוללת תרשימים הנדסיים של הסידור הפנימי של המבנה, הכוללת את כל האגפים והציוד. את התוכנית יש להגיש באמצעות בעל מקצוע המתמצא בטכנולוגיה של ייצור מזון ובהתאם לדרישות החוק.
 4. בשלב זה תתקבל הודעה משירות המזון המחוזי כי אין התנגדות עקרונית לתוכנית.
 5. יישום התוכנית בשטח.
 6. מפקח מטעם לשכת הבריאות המחוזית יערוך בשטח ביקורת תברואתית-טכנולוגית.
 7. במידה והייצרן עומד בתנאים, תינתן המלצה משירות המזון להנפקת רישיון יצרן.
 8. יש למלא טופס בקשה לרישיון יצרן ולשלם את האגרה הנדרשת עבור הטיפול בבקשה.
 9. משרד הבריאות יבחן את הטפסים וההמלצות ובמידה והעסק עומד בכל התנאים ינפיק לו רישיון יצרן אוכל.

הדרישות למבנה ופנים המפעל

הדרישות למבנה ופנים המפעל

המדריך שפרסם משרד הבריאות בדבר הוצאת רישיון יצרן אוכל, מפרט מהן דרישות המבנה שבו מתקיים העסק וכן דרישות עבור פנים המפעל, לרבות מערך הציוד, התפעול והעובדים. מבין 27 הדרישות המפורטות במדריך, נציין רק כמה:

דרישות מבנה:

 • המבנה יהיה במקום שאושר על ידי הרשות המקומית
 • סביבת המפעל לא תגרום לזיהום המזון.
 • על דרכי הגישה להיות מותאמות ועשויות אספלט או בטון.
 • על המפעל לעמוד בדרישות הגורמים המוסמכים בנושאי רעש, זיהום סביבה, טיפול בשפכים ופסולת, כיבוי אש וכד'.
 • על קירות המבנה להיבנות מחומרים קשיחים בלבד, כגון בטון, לבנים ופנל מבודד.
 • על הרצפה להיות שלמה וניתנת לניקוי בקלות על ידי שיפועים למניעת הצטברות מים.
 • המפעל צריך להיות מואר ומאוורר כראוי.
 • ועוד.

דרישות פנים המפעל:

 • מערך הייצור צריך להיות רצוף ומתוכנן לאורך כל שלבי הייצור וללא הצטלבויות שעשויות לערבב מוצרים סופיים עם פסולת.
 • על הציוד להתאים לסוג המזון המיוצר במפעל ולהיות ניתן לניקוי בקלות.
 • על העובדים להיות מצוידים באישורים רפואיים המעידים על בריאות תקינה.
 • אין לאכול, לשתות או לעשן בשטח המפעל, אלא בשטחים המיועדים לכך.
 • על כל העובדים ללבוש בגדי עבודה נקיים ובהירים, לרבות כיסויי ראש.
 • על המפעל לקיים נוהל אבטחת איכות.
 • ועוד.

מה צריך לצרף לבקשה לרישיון יצרן אוכל

בבקשה המוגשת לרשויות עבור קבלת רישיון יצרן אוכל, יש לצרף מספר מסמכים. המדריך של משרד הבריאות מגדיר מהן הדרישות עבור כל מסמך, ואנו נפרט חלק מהן.

 • תרשים סביבת המפעל בקנה מידה 1:2500, לפי תב"ע מאושרת.
 • תרשים המגרש בקנה מידה 1:250, עם סימונים שונים המפורטים במדריך.
 • תוכנית המפעל בקנה מידה 1:100, כולל תוכנית האינסטלציה הסניטרית הפנימית.
 • תוכנית המפעל בקנה מידה 1:50, המפרטת את אגפיו השונים, את המתקנים ואת כל הציוד המשמש לייצור, לרבות ייעודו ומידותיו.
 • חתכים לאורך ולרוחב המפעל, מהם ניתן ללמוד על גובה הציוד והמבנים.
 • תרשים חזיתות המפעל, הכולל את ציון השכנים.
 • שרטוט הציוד לטיפול במניעת זיהום הסביבה והפרדת השומן.
 • נספח לתוכנית המפעל, הכולל מידע מפורט אודות המזון, הטיפול בו ואחסונו. למשל: פרוט סוגי המזון שייוצרו במפעל לפי מוצרים ואריזות, פירוט חומרי הגלם לפי תצרוכת יומית וכמות אחסון מירבית, כמות תוצרת יומית ואופן אחסונה, פירוט סוגי בדיקות המעבדה הנערכות ותדירותן, פירוט חומרי הניקוי והחיטוי, אופן הובלת התוצרת, וכד'.

על מנת להגיש כראוי את כל המסמכים הנדרשים, ממליץ המדריך של משרד הבריאות להיעזר באנשי מקצוע במגוון תחומים, שיסייעו בהכנת התוכניות בהתאם לדרישות המפורטות המוגדרות בחוק. ייצור אוכל איננו נושא של מה בכך, ולכן בתחום זה במיוחד יש להקפיד הקפדה יתרה על עמידה בדרישות ובנהלים המתחייבים בחוק. אנשי המקצוע המיומנים שלנו ישמחו לסייע לכם בתהליך קבלת רישיון יצרן אוכל, הכל תחת קורת גג אחת ובמקצועיות יתרה.

דילוג לתוכן