רישיון עסק מזון – מה צריך לעשות כדי לקבל רישיון עסק לבית אוכל

רישיון עסק מזון

האם אפשר לפתוח עסק של אוכל מהבית?

בית אוכל זה כל עסק המתעסק בממכר מזון לצרכן הסופי במקום המכירה כגון:  מסעדות, מרכולים ואטליזים.

בצו רישוי עסקים מוגדר בית אוכל כמקום להכנה או להגשת מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, למעט יצור מזון. בצו יש הגדרות לסוגי בתי האוכל: מסעדה, בית קפה, מזנון, בית אוכל אחר.

בהתאם לחוק רישוי עסקים משנת 1968, בית אוכל  מחויב ברישיון עסק מטעם הרשות המקומית בכדי שיוכל לפעול באופן חוקי.

הליך קבלת רישיון עסק מזון כולל קבלת אישור שהמתחם בו פועל העסק בטוח לשהיית בני אדם וכן אישור ממשרד הבריאות. במאמר זה נפרט על כל אחד מהשלבים.

תכנון נכון של העסק ימנע עריכת שינויים לאחר הקמתו ויאפשר תהליך אישור מהיר של גורמי הרישוי.

קבלת רישיון עסק מזון מהרשות המקומית:

כל רשות מקומית מנהלת את העסקים בתחומה, לכן הגשת הבקשה הראשונית מוגשת למחלקת רישוי עסקים ברשות הרלוונטית. עסק המעוניין למכור מזון לצריכה במקום או מחוצה לו, דבר ראשון חייב לבדוק האם קיימת האפשרות לפתוח עסק מזון בשטח אותו הוא רוצה לרכוש או לשכור. לאחר מכן, מוגשים הטפסים המתאימים לסוג העסק, שיעברו לביקורות שיבוצעו ע"י מס' גורמים בהתאם לסוג העסק המבוקש.

תוכנית עסק

לבקשה לרישיון עסק לבית אוכל, יש לצרף תוכנית שבוצעה על ידי אדריכל/ הנדסאי/ מהנדס אזרחי הכוללת:

 • סוג העסק
 • שטח העסק
 • חלקי העסק (מטבח, מקום ההגשה, מקום הישיבה, שירותים, שירותי נכים ונגישות לנכים, חצר), איזה מכשירים קיימים במחלקות לצורך הגשת המזון (פורס,טוחן וכו'), כיורים, מקררים לאחסון, אזורי פריקה וטעינה של המשאיות כשמדובר בחנויות לממכר מזון וכד'.
 • מתקנים רלוונטיים מחוץ לעסק כמו ארובות, מתקנים לטיהור אוויר, מזגנים, מקום למיכל אשפה, מפרידי שומן וכד'
 • פתחים בעסק – חלונות, דלתות, חלון ראווה בחזית העסק וכד'.

חשוב לציין שתכנית העסק נבדקת ספציפית לסוג העסק שמבוקש לו רישיון עסק מזון. כלומר תכנית עסק שמתאימה לסוג עסק אחד לא בהכרח תתאים לסוג עסק אחר.

בנוסף, יש לצרף פרשה טכנית שמטרתה להראות את התהליך שעובר המזון מרגע הגעתו לעסק ועד הגשתו ללקוח. כמו כן הפרשה הטכנית תכלול מספר מבקרים, סידורים תברואיים וכמותם. 

תברואה: אגף התברואה ברשות בוחן האם יש כלי לאצירת אשפה המתאים לפעילות העסק. עסקים בתחום המזון נדרשים לעמוד בתנאי תברואה הכוללים עמידה בטמפרטורות במקררים, במקפיאים, בחדרי קירור, חדרי הקפאה והמתקנים לשמירת אוכל חם / קר,  הפרדת מקררים לפי סוגי מזון, הפשרת מזון במקררים ולא בטמפרטורת החדר ועוד.  בתי אוכל נדרשים להתקנת מד טמפרטורות במתקני הקירור, להציג מקרר ייחודי שנועד לשימוש עבור פסולת של מזון שמקורו מהחי. על הפסולת הזו להישאר בקירור עד להוצאתה לכלי אגירת האשפה.

מסמכים ואישורים: יש להגיש אישורים שונים כחלק מהליך בקשה לרישיון עסק, כאשר יש לעתים שוני בין הרשויות. לרוב נדרש מסמכי אישור הקמת חברה, פרוטוקול מורשה חתימה, צילום ת.ז.

פירוט סוגי בית אוכל

מזנון:

במזנון מותר להכין ולמכור לצריכה במקום – משקאות חמים, כריכים, מרקים מירקות או מרקים מוכנים מאבקות וכן חביתות, למכור לצריכה במקום – עוגות, ממתקים, גלידה, משקאות קרים וסלטים.

במזנון אסור להכין תבשילים, להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי, לרבות דגים, בשר ועוף, ולמעט נקניק או נקניקיות.

שטחם של החדרים במזנון שבו עד 30 מקומות ישיבה יהיה לפחות:

 • מטבח  8 מ"ר
 • מחסן  4 מ"ר
 • חדר אוכל וחדרי שירות ביחד  23 מ"ר

במזנון שבו למעלה מ-30 מקומות ישיבה –

 • ייווספו למטבח ולמחסן 0.30 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף;
 • ייווספו לחדר האוכל 0.50 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.
 • הכיריים במטבח יהיו בעלי 4 להבות לכל היותר.

בית קפה:

בבית קפה מותר להכין ולמכור משקאות חמים, כריכים מכל סוג, חביתות או סלטים ותבשילים שאינם מכילים מזון מן החי לשם צריכה במקום, למכור – עוגות, ממתקים, גלידה או משקאות קרים, בתנאי שהמוצרים נקנו ממקור בעל רישיון לפי חוק רישוי עסקים.

בבית קפה אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט נקניק או נקניקיות.

שטחם של החדרים בבית קפה יהיה לפחות כאמור להלן:

 • מטבח  10 מ"ר
 • מחסן  6 מ"ר
 • חדר אוכל וחדרי שירות ביחד  29 מ"ר

בבית קפה שבו למעלה מ-30 מקומות ישיבה –

 • ייווספו למטבח ולמחסן 0.30 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף;
 • ייווספו לחדר האוכל 0.50 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

מספר דגשים למטבח בבית קפה (דגשים חלקיים):

(1)   ⅓ משטחו יוקצה לרחצת כלים, ובשטח זה יהיה מיתקן ליבוש כלים;

(2)   יהיו בו שני כיורים עם משטח שיש או נירוסטה הצמוד אליהם או לאחד מהם;

(3)   יהיו בו שני משטחי עבודה, האחד למזון גלמי והאחר למזון מעובד;

(4)   משטחי העבודה יהיו בגודל ובצורה שיאפשרו עבודה תקינה במקום להנחת דעתו של נציג משרד הבריאות;

(5)   לא יהיו בו יותר מארבע להבות בכיריים לבישול.

מסעדה:

במסעדה מותר להכין ולמכור ארוחות מבושלות.

שטחם של החדרים במסעדה יהיה לפחות כאמור להלן:

 • מטבח  12 מ"ר
 • מחסן  8 מ"ר
 • חדר אוכל וחדרי שירות ביחד  35 מ"ר

במסעדה שבה למעלה מ-30 מקומות ישיבה –

 • ייווספו למטבח ולמחסן 0.40 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף;
 • ייווסף לחדר האוכל 1 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

מספר דגשים למטבח במסעדה (דגשים חלקיים):

(א)  במטבח יהיו מדורים נפרדים כאמור להלן:

(1)   לטיפול במזון גלמי;

(2)   לבישול;

(3)   למזון מוכן להגשה;

(4)   לשטיפת כלים.

(ב)  המדורים יהיו בגודל ובצורה שיאפשרו עבודה תקינה במקום להנחת דעתו של נציג משרד הבריאות.

           (ג)   מעל למתקני בישול או טיגון יותקן מנדף כאמור בתקנה 27.

           (ד)  יהיו שלושה כיורים לפחות.

פיצרייה:

בפיצרייה מותר להכין ולמכור פיצה לשם צריכה במקום או מחוץ למקום.

אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט שימורי דגים, נקניק ונקניקיות.

שטחם של החדרים בפיצרייה יהיה לפחות כאמור להלן:

 • מטבח  10 מ"ר
 • מחסן  6 מ"ר
 • חדר אוכל וחדרי שירות ביחד  23 מ"ר

בפיצרייה שבה למעלה מ-30 מקומות ישיבה –

 • ייווספו למטבח ולמחסן 0.30 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף;
 • ייווספו לחדר האוכל 0.50 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

בפיצרייה שבה מכינים מצרכי מזון נוספים, ייקבעו השטחים הנוספים להנחת דעתו של נציג משרד הבריאות.

מספר דגשים למטבח בפיצריה (דגשים חלקיים):

 (א)  מעל למתקני האפייה יותקן מנדף כאמור בתקנה 27.

 (ב)  התנור יהיה מסוג שאישר משרד הבריאות.

הבצק יוכן מקמח מנופה באריזות מוכנות מראש.

 

מזנון בורקס:

במזנון בורקס מותר לאפות בורקס קפואים ולמכור בורקס לשם צריכה במקום או מחוץ למקום.

אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף, למעט נקניק ונקניקיות.

הבורקס הקפואים יסופקו ממקום שאושר לפי תקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון), תשל"ב-1972, והובלתם תיעשה ברכב מיועד לכך שאישר נציג משרד הבריאות.

הבורקס יועברו ישירות מהרכב כאמור, למקרר של מזנון הבורקס.

שטחם של החדרים במזנון בורקס יהיה לפחות כאמור להלן:

 • מטבח  10 מ"ר
 • מחסן  6 מ"ר
 • חדר אוכל וחדרי שירות ביחד  23 מ"ר

במזנון בורקס שבו למעלה מ-30 מקומות ישיבה –

 • ייווספו למטבח ולמחסן 0.30 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף;
 • ייווספו לחדר האוכל 0.50 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

במזנון בורקס בו מכינים מצרכי מזון נוספים, יקבעו השטחים הנוספים, להנחת דעתו של נציג משרד הבריאות.

דגשים למטבל במזנון בורקס (דגשים חלקיים):

 • בנוסף ליתר הדרישות, יהיו לפחות שני כיורים שאחד מהם יהיה מיועד לרחיצת תבניות ושגודלו יהיה לפחות 60 ס"מ X60 ס"מ X 80 ס"מ.
 • מעל למיתקן האפייה יותקן מנדף כאמור בתקנה 28.

 

מזנון פלאפל:

במזנון לפלאפל כאמור בסימן זה מותר להכין ולטגן פלאפל ולהכין תוספות לפלאפל מירקות לא מבושלים, לשם צריכה במקום.

אסור להכין, להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף.

במזנון פלאפל אסורה המכירה בשירות עצמי.

שטחם של החדרים במזנון לפלאפל יהיה לפחות כאמור להלן:

 • מטבח  10 מ"ר
 • מחסן  6 מ"ר
 • חדר אוכל וחדרי שירות ביחד  15 מ"ר

משרד הבריאות רשאי להתיר שטח קטן יותר לחדר האוכל אם מצא הצדקה לכך.

במזנון לפלאפל שבו מכינים מצרכי מזון נוספים, יקבעו שטחים נוספים להנחת דעתו של נציג משרד הבריאות.

בנוסף ליתר הדרישות, יהיו במטבח לפחות שני משטחי עבודה כולל שולחנות וכלים נפרדים, האחד להכנת הירקות לסלטים והשני להכנת תערובת החומוס.

מעל למיתקן לטיגון יותקן מנדף כאמור בתקנה 27.

בחדר האוכל ועל יד החנות יותקן פח לפסולת עם מכסה בלתי נתיק.

אולם שמחות:

מקום להכנת כיבוד וארוחות לאירועים חברתיים או משפחתיים ולהגשתם.

 שטחם של החדרים באולם שמחות יהיה לפחות (באחוזים מהשטח הכללי של האולם)

 • מטבח  20%
 • מחסן  12%
 • חדרי אוכל וחדרי שירות ביחד  68%
 • חדרי הלבשה, אם ישנם למעלה מ-10 עובדים

 במטבח יהיו מדורים מופרדים במחיצות כאמור להלן:

(1)   לטיפול במזון גלמי, שבו מקום לרחיצת ירקות כולל כיור עמוק;

(2)   לבישול ובו שטח נפרד להכנת בצק לעוגות:

(3)   למזון מוכן להגשה, ובו מיתקן לחימום;

(4)   לשטיפת כלים, ובו כיור אחד לפחות, המיועד לרחיצת כלים גדולים בלבד, שגודלו 60 ס"מ X 60 ס"מ X 80 ס"מ  לפחות.

 

להרחבה ניתן לפנות לתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), תשמ"ג-1983 וכן למפרטים האחידים שפרסם משרד הפנים באתר האינטרנט שלו לבתי מזון.

משרד הבריאות

יש מגוון רחב של נהלים שנועדו להבטיח, כי תהליך הכנת המזון בבתי אוכל תקין ואינו מסכן את העובדים והלקוחות. כדי לקבל את אישור משרד הבריאות להפעלת עסק יש להתעדכן ברשימת ההנחיות לקבלת רישיון העסק. כל עסק שעוסק במזון נדרש למשל למנדף, למפריד שומן (בכיור המסעדה) ולהפרדה בין משטחי המזון המשמשים לטיפול בבשר ודגים נאים (לדוגמא מזון מן החי צריך להיות מאוחסן בנפרד  ממזונות אחרים, אין לאחסן מזון בקופסאות שימורים פתוחים ועוד) ממשטחי המזון המשמשים להגשת המזון המוכן. בדיקה של נציג משרד הבריאות תתבצע היא חלק מתהליך הנפקת רישיון העסק.

בדיקת נגישות

מרכיב חשוב נוסף בתהליך רישיון עסק מזון הוא הנגישות למקום. החוק מחייב התייחסות לצרכיהם של בעלי מוגבלות הקשורה לניידות. בגישה, בחניה, במתקנים הסניטריים השונים, במעליות  ובמרחבי התנועה בעסק

אם מדובר בעסק בתחום המזון העומד לשרת כמות גדולה של אנשים, יש לעבור בדיקת נגישות. בבדיקה זו נבדקות דרכי הגישה לעסק, האם הפתח למסעדה או לחנות לממכר מזון רחב מספיק והאם יש מקום בין השולחנות או מדפי האוכל למעבר נוח של כסא גלגלים? אם יש מקומות חנייה המוקצים לעסק, המקום הקרוב ביותר צריך להיות מסומן כחנייה נגישה. בנוסף, בתקנות ישנן הנחיות המתייחסות לשיפוע הכניסה מהרחוב וכן הנחיות נוספות הנוגעות לנגישות ומדובר רק בדוגמאות.

רישיון עסק מזון: מה ניתן לעשות אם הבקשה סורבה?

עסק שאינו עומד בתקנות המחמירות של הרשויות לא יקבל רישיון המאפשר לו לעבוד. המכתב הנלווה לסירוב ילווה בהסבר המאפשר לתקן את הליקויים במבנה או בהנחיות משרד הבריאות והתברואה, ובאפשרות להגיש בקשה מחודשת. חשוב לדעת כי תהליך זה עשוי לעכב את קבלת רישיון העסק ולכן כדאי להגיע מוכנים ככל האפשר לבדיקה הראשונית של הרשויות העירוניות ולהימנע מסירוב.

האמור במאמר זה נכון ליום כתיבתו, אוקטובר 2020, ואינו נועד להחליף ייעוץ מקצועי ו/או משפטי.

למידע ושירות בנושא רישיון עסק לחצו כאן!

דילוג לתוכן