רפורמה ברישוי עסקים – ההבטחה מול ההליך בפועל

רפורמה ברישוי עסקים

רפורמה ברישוי עסקים – בסוף שנת 2017 הכירה מדינת ישראל בצורך לקצר ולייעל את התהליך הבירוקרטי הכרוך בפתיחת עסק. התהליך דאז היה רווי בכשלים מהותיים כמו זמן המתנה ארוך (10 חודשים בממוצע), מאתיים סיווגים לפריטי רישוי ומגוון רשויות וגורמים משפטיים שלא היו מאוגדים תחת גורם מאחד,הדרישות של גורמים אלה היו סותרות לעיתים, והדרישות ברשויות מקומיות ובעיריות היו שונות זו מזו.

לכן,ב-3.12.18 החליטה המדינה לבצע רפורמה מהותית בהליך. אך בדומה לרפורמות בתחומים נוספים בישראל, ההליך לא התייעל באמת ובפועל, עסקים רבים מגלים כי מדובר בתהליך הקמת עסק ארוך ומפרך. במאמר זה נסקור את הרפורמה וכיצד היא מיושמת בפועל.

למידע נוסף על הוצאת רישיון עסק בקרו כאן!

רפורמה ברישוי עסקים - ההצעה הראשונית

ההצעה הראשונית בממשלה, התמקדה בארבעה שינויים עיקריים במודל רישוי העסקים. הראשון – הארכת תוקף רישוי העסקים לתקופה ארוכה מזו שהוקצבה בחוק המקורי. לאחר ביצוע רפורמה ברישוי עסקים, כל עסק יוכל להחזיק ברישיון למשך עשור ללא צורך לחדשו מדי שנה עד שלוש שנים. השינוי השני נועד לקצוב את הזמן שבו הרשויות יוכלו לאתר ליקוים לפני מתן הרישיון. השינוי השלישי שהוצע, העניק לרשויות אפשרות לאכוף בקלות רבה יותר את ההנחיות, ולמעשה לא פועל לטובת בעל העסק אלא כנגדו. זאת בהתבסס על תצהיר של בעל העסק שנועד להחליף את בדיקת הרשויות. אם התצהיר יתברר כשקרי, בעל העסק ייקנס. השינוי האחרון נועד לוודא כי דרישות גופי הרישוי השונים שנדרשים לאשר את הרישיון אינן סותרות. כן נדרש כי בדחיית בקשת הרישיון כל אחד מהגופים יצטרך לנמק את בקשותיו בכתב.

מסלול מקוצר

באמצע יולי 2018 הצביעה הממשלה על השינויים בחוק החדש, והוא הוגדר כתיקון 34 לחוק רישוי עסקים[1]. במסגרת התיקון חלק מהעסקים יכלו לבקש להכלל במסלול המקוצר. עקב כך בוצעו מספר שינויים עיקריים במסגרת הרפורמה:

  • האחריות על העמידה בתקנים וההוראות השונות עברה לבעל העסק. במקום לערוך בדיקות מקיפות על ידי הרשויות, העסק מסוגל לפתוח את דלתותיו על סמך תצהיר בלבד.
  • נוסף מנגנון של אחידות בפיקוח. ללא קבלת הסכמה מהדרג הממונה, פקח אחד לא יוכל לסתור דרישות של פקח אחר או להוסיף דרישות נוספות.
  • כל עסק נבחן לגופו על־פי רמת הסיכון שלו, בהתאם לקבוצות סיכון מוגדרות מראש.
  • מוכתב לוח זמנים מוגדר. אם הרשויות לא ענו לבעל העסק במסגרת הזמן המוקצב להן, הדבר יחשב לאישור.
  • נוספו כלי אכיפה לעסקים שלא עומדים בדרישות, לרבות עיצומים כספיים וקנסות כמו גם דרישה לתיקון ליקויים. תוספת זו נועדה לאזן בין מטרות החוק לרישוי עסקים לבין ההקלות לבעלי העסק.
  • הוארך תוקף הרישיונות המונפקים לעסקים.

אלה הן רמות הסיכון שנקבעו:

סוגי עסקים פשוטים בינוניים בינוניים + מורכבים
דוגמה מוחשית מספרה 1.4 ב' כתובות קעקע 1.4 ג' בית מרקחת 1.1 הסעדה (קייטרינג) 4.6 ה
סימון בצו ר"ת – תצהיר א' – היתר מזורז א' ב – היתר מזורז ב' עמודה ריקה – הליך רגיל
תהליך קבלת רישיון קבלת רישיון עסק מיד לאחר הגשת התצהיר קבלת היתר מזורז ל-180 ימים מיד לאחר הגשת התצהיר. ולאחר מכן קבלת רישיון. הגשת תצהיר, קבלת היתר מזורז ל-180 ימים, רק אחרי תקופת בדיקה של נותני האישור. לאחר מכן קבלת הרישיון. קבלת רישיון בגמר תהליך הרישוי

יישום הרפורמה בפועל

הרפורמה נועדה במקורה להיכנס לתוקף ב-5 בנובמבר, 2013. יחד עם זאת, משרדי הממשלה לא עמדו ביעד לכתיבת המפרטים האחידים, דבר שעיכב את כניסת הרפורמה לתוקף. נוכח חשיבות הכנסת הצו לתוקף הוחלט להכניס הרפורמה באופן הדרגתי, כדלקמן:

לגבי כלל העסקים- יחול צו רישוי העסקים החדש, הקובע רשימה חדשה של עסקים טעוני רישוי אולם נושא ההיתר המזורז ותוקף הרישיונות ייכנסו לתוקף באופן הדרגתי.

העיקרון המנחה את הרשויות כיום הוא: מרגע שמתפרסם מפרט אחיד לסוג עסק מסוים, חלות עליו ההוראות החדשות שנקבעו ברפורמה לרבות הטפסים החדשים וההליך המקוצר.

עד כה, למרבה הצער, פורסמו רק 20 מפרטים אחידים ברשומות המדינה לאחר שהערות הציבור הוטמעו בהם, ולכן מרבית העסקים אינם נכללים בהליך המקוצר. נדרשת רפורמה כוללת יותר המונה את מרבית סוגי העסקים שאינם מהווים סיכון לציבור. בינתיים אלה הקבוצות המפורסמות נכון להיום:

קבוצהפריט
בריאות, רוקחות, קוסמטיקה

1.1  בית מרקחת

1.7 מעבדת שיניים

דלק ואנרגיה2.1 ה – גז – תיקון מכלים
חקלאות בעלי חיים

3.1 בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטה

3.4 ג' חומרי הדברה, חומרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתם

3.6 ב עיבוד פסדים

מזון

4.2 א' בית קפה, מסעדות לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום

4.7 א קיוסק

4.8 משקאות משכרים – פאב, בר, מסבאה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לצורך צריכה במקום ההגשה

מים ופסולת

5.1 ב' אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים – איסופה, הובלתה

5.3 ג' שפכים וקולחין – הובלתם במכליות

מסחר ושונות

6.9 ב' רוכלות בעסוק בטעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו

6.9 ג' אוכלות אחרת

עינוג ציבורי נופש וספורט7.5 מכון כושר ששטחו גדול מ-800 מ"ר
רכב ותעבורה

8.9 א' מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז)

8.9 ד' מוסך, תיקון תקרים (לא מופיע באתר שלנו כיום)

8.4 ב' תחנה מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה, תחנת רכבת מרכזית

שירותי שמירה ואבטחה נשק ותחמושת9.1 מטווח ירי
תעשייה, מלאכה, כימיה ומחצבים10.8 ב' חומרי חיטוי או ניקוי אחסונם שלא לצורך מכירה במקום
דילוג לתוכן