מדריך רישוי עסקים

מדריך רישוי עסקים

מדריך רישוי עסקים

אילו עסקים צריכים רישיון עסק – סוגי הנכסים להם נדרש רישיון עסק מפורטת בצו רישוי עסקים וכן קיימים עסקים מיוחדים שנדרש להם רישיון עסק מכח חוקים ספציפיים. מרבית העסקים שאינם משרדים נדרשים לקבלת רישיון עסק . הקבוצות העיקריות הינם מפעלים, חנויות ששטח המכירה שלהם עולה על 800 מ"ר. 

איזה עסקים לא צריכים רישיון עסק – משרדים, חנויות ששטח המכירה שלהם קטן מ- 800 מ"ר, חנויות בקניון שיש בו חברת ניהול (למעט חנויות יחודיות שנקבע להם רישוי ספציפי), מעבדות לא רפואיות לבדיקת מזון / מים / קולחין ומי שופכין, מוסך זגגות וכל העסקים האחרים שלגביהם לא נקבעה חובת קבלת רישיון עסק בצו רישוי עסקים. 

האם צריך לחדש את רישיון העסק ומתי – תקופת רישיון העסק לכל עסק נקבעת לפי סוג העסק ונעה בין שנה אחת / שלוש שנים / חמש שנים / עשר שנים ולצמיתות. רישיון העסק יפקע ביום 31 בדצמבר לפי מספר השנים שלאחר קבלת רישיון העסק לפני תקופת פקיעת הרישיון על בעל העסק לדאוג לחידוש הרישיון מול הרשות המקומית. ככל שלא נעשו שינויים בעסק לעומת רישיון העסק יש הליך מזורז לחידוש הרישיון.היה ובמהלך תקופת הרישיון מתבצעים שינויים מבניים בעסק אזי ניתן לבטל את רישיון העסק עוד לפני תום מועד התוקף. 

מה הסכנות בניהול עסק ללא רישיון עסק – ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית שדינה מאסר עד 18 חודשים וקנס פלילי. בנוסף, עסק הפועל ללא רישיון עלול להיות בחשיפה ביטוחית ויתכן ויטענו כלפיו כי הפוליסה אינה בתוקף מקום בו אין רשיון עסק. המשמעות יכולה להיות שלא יהיה ביטוח לעובדי העסק ו/או ללקוחות בגין כל פגיעה שתקרה בעסק. 

כמה זמן לוקח להוציא רישיון עסק – הליך קבלת רישיון עסק כולל קבלת אישור מגורמי רישוי חיצוניים כמו כיבוי אש, נגישות. הנדסה. הליך קבלת רישיון העסק תלוי בסוג הנכס וכמה גורמי רישוי אמורים לאשר את הרישיון. ככל שמאפייני העסק מורכבים יותר, כך ייקח יותר זמן לקבל את רישיון העסק. 

האם אני יכול לטפל ברישיון עסק בעצמי או חייב לקחת גורם שיטפל בזה עבורי – אין כל מניעה שכל אחד יטפל ברישיון עסק עבור עצמו. יש לקחת בחשבון כי נדרש ידע וניסיון רב בעבודה מול גורמי הרישוי השונים, הכל בהתאם למאפייני סוג העסק. כמו כן, נדרש לעתים קרובות שימוש במספר רב של גורמי מקצוע כמו אדריכל, מודד מוסמך ויועצים בתחומי הרישוי השונים. 

האם הרשות חייבת להנפיק רישיון עסק או שיכולה לסרב לבקשה – באיזה נימוקים ניתן לסרב? הרשות מעבירה את הבקשה לרישיון עסק לגורמי הרישוי השונים שנדרשים לאשר את הרישיון בהתאם להוראות הדין. במידה וגורמי הרישוי סבורים שהעסק לא עומד בתנאים לקבלת רישיון, יש לבצע התאמות בהתאם לדרישות. ככל שמדובר בדרישות לא לגיטימיות, ו/או אם גורם הרישוי אינו מאשר את הבקשה ניתן להגיש השגה על החלטה זו לגורם מוסמך ארצי. כמו כן ניתן במידת הצורך לפנת לבית המשפט המוסמך כנגד ההחלטה. 

שמעתי שהייתה רפורמה ברישוי עסקים – מה השתנה? בעיקרון הרפורמה נקראת " רישוי עסקים דפרינציאלי" . משמעות הרפורמה הינה מצד אחד – שמירה על הציבור דרך קיום סטנדרטים נאותים לעסקים השונים ומהצד שני – עידוד פעילות עיסקית, במסגרת הרפורמה מתפרסם מפרט אחיד לפי סוג עסק. כל אדם שירצה לפתוח עסק יוכל לדעת בדיוק מהם התנאים והדרישות לקבלת רישיון עסק – דבר שאמור להביא לייעול, קיצור ולשיפור ההליך המייגע של הוצאת רישיון עסק. נכון להיום, התפרסמו מספר בודד של מפרטים אחידים.

יש לי רישיון עסק לצמיתות – מה זה אומר? בהתאם לרפורמה בתיקון 34 לחוק, לא ינתנו יותר רישיונות לצמיתות. מי שהיה לו רישיון עסק לצמיתות ובהתאם לצו רישוי עסקים החדש, תקופת הרישיון לסוג העסק היא 15 שנה – הרישיון שלו ישאר לצמיתות. מי שהיה לו רישיון לצמיתות ותקופת הרישיןו בהתאם לצו החדש, קטנה מ-15 שנה, עליו להוציא רישיון עסק תקופתי בתום תקופת המעבר שנקבעה בחוק. 

קניתי עסק – האם רישיון העסק של בעל העסק הקודם תקף גם לגביי? תקנות רישוי עסקים קובעות מסלול מקוצר בעת שינוי הבעלות בעסק – יש להגיש חוזה להעברת הבעלות בעסק וכן תצהיר לפי טופס קבוע שלא חלו שנויים בעסק מאז הוצא הרישיון הקודם וכי העסק מקיים את תנאי הרישיון הקודם. עמידה בתנאים אלו תאפשר הסבת שם הרישיון עסק לבעלים החדש.

דילוג לתוכן