רישוי עסקים ורישיון עסק לצמיתות

ברקת כל מה שהנדלן שלך צריך

רישיון עסק לצמיתות ורישוי עסקים

על רישוי עסקים

רישיון עסק בא להבטיח, כי נעשו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלה תקינה של עסק ובאישור כל הגורמים המקצועיים. הליך רישוי עסקים הוא הליך מורכב ומסורבל, אשר כרוך בעלויות רבות ומצריך השקעה מאחר שהוא, בדרך כלל, דורש גם הסדרה של היבטים רבים נוספים הנוגעים לעסק, כגון: בינוי, תנועה, היבטי איכות סביבה, היבטי בטחון הציבור, כבאות וכיו"ב. כמו כן, לעיתים הוצאת רשיון עסק מצריכה גם הליכים של שימוש חורג ועוד פעילויות תכנוניות. לכן, בהליכי רישוי עסקים רצוי לקחת גורם אחד שמרכז את הפעילות ועומד בקשר מול כלל היועצים ואנשי המקצוע עד להשגת הרישיון המיוחל.

חלק מהעסקים  ובפרט מפעלים, מחזיקים היום ברישיון עסק שהוגדר בזמנו לצמיתות. מדובר ברישיונות, אשר ניתנו בעבר וההבנה לגביהם הייתה שהם סופיים. בחודש נובמבר 2013 נכנסו לתוקף, באופן הדרגתי, תקנות חדשות ביחס לכלל העסקים, הידועות כ"צו רישוי עסקים" (עסקים טעוני רישוי) אשר מגדירות,  בנוסף לרשימה של אילו עסקים טעוני רישוי, מה דינו של עסק המחזיק ברישיון עסק לצמיתות.

צו רישוי העסקים העדכני קובע את התקופה המקסימאלית לגביה יינתן רישיון בכל פעם, והתקופות הן משנה אחת לעסק מסוג דיסקוטק, קרקס וכיו"ב, ועד התקופה המקסימאלית – שהיא 15 שנה – לסוגי עסקים כגון: מכבסות, מכוני כושר וכו. כלומר, הצו כבר לא מגדיר רישיון עסק לצמיתות או מתיר את העניין לשיקול דעת הרשות, אלא מגדיר לכל עסק תקופה משלו. לכן, עולה השאלה מה דינם של העסקים אשר קיבלו רישיון עסק לצמיתות טרם כניסת הצו לתוקף

התוספת לחוק מפרטת רשימה של עסקים ולכמה זמן תקף רישיון העסק שלהם על פי הצו החדש. גם אם לעסק מסוים ניתן בעבר רישיון לצמיתות, הרי שעל פי הצו החדש גם הוא מוגבל בהתאם לתקופות החדשות המופיעות באותה תוספת. לדוגמה, תוקף רישיון תחנת תדלוק גז הוא ל- 5 שנים. עסק של ייצור, אריזה, ואחסנה של חומרי הדברה יהיה לתקופה של 10 שנים. רוכלות מזון לשנה אחת בלבד ועוד. בהתאם לתקנות, הרי שעסקים להם היה רישיון עסק לצמיתות לפני כניסת הצו לתוקף, רישיונם הופך למוגבל בזמן .

דבר נוסף שניתן ללמוד מהצו הוא, כי אם פורסם לגבי עסק מסוים מפרט אחיד (מפרט באמצעותו מגדירה המדינה הנחיות אחידות ביחס לפרטים שצריכים להיות בכל סוג עסק) אזי תוקפו של הרישיון שקוצר בצו הרישוי החדש, יהיה בתוקף עד 31 בדצמבר של השנה השלישית שלאחר פרסום המפרט. לקראת מועד זה יחודש הרישיון בהליך הקבוע בתקנות לתקופה הקבועה בצו

כפי שניתן להבין, מדובר בנושא מורכב, בעל השלכות על עסקים רבים, אשר עובר שינויים וחשוב להיות ערים לשינויים אלו. גם עסקים אשר סבורים כי יש בידם רישיון תקף, רצוי שיבחנו אם אכן כך פני הדברים.

 

 

דילוג לתוכן