תשריט בית משותף

תשריט בית משותף

בית משותף מוגדר כאשר על חלקה אחת יש יותר מבית או יחידה אחת ואז רושמים את החלקה כבית משותף בלשכת רישום המקרקעין. רישום בית משותף למעשה מאפשר את הפרדת הבעלות על היחידות בין הבעלים השונים וייחוס שטחים באופן ספציפי לכל אחד מבעלי הזכויות בחלקה ומאידך ייחוס שטחים כ"שטחים משותפים" בהם לכל יחידה או בעלים יש חלק בשטח באופן יחסי.

לצורך הרישום יש לצרף תשריט בית משותף, תקנון מוסכם ומסמכים נוספים.

לאחר הרישום, כל דירה, יחידה או עסק בבניין המשותף יכולים להירשם כיחידה נפרדת, הכוללת בעלים נפרדים וניתן לבצע לגבי כל יחידה עסקאות נפרדות.

מהו תשריט בית משותף

תשריט בית משותף, הוא מסמך המשקף את כל חלקיו של הבניין עבור כל אחד מהבעלים. כל יחידה מסומנת בתשריט וצבועה בצבע שונה. עיון בתשריט ייתן מידע על כמות הבניינים, האגפים והיחידות שנרשמו תחת בית משותף אחד, וכן מידע על השטחים המשותפים לכל יחידות הבית, החניות וכד'.

תשריט הבית המשותף יכלול את תשריטי היחידות השונות, שיגדירו באיזו קומה וצד מצויה כל יחידה, מה השטח שלה ומהן ההצמדות שלה – השטחים שבבעלות אחד מבעלי היחידה ואינם חלק מהיחידה עצמה, כמו מחסן, חניה וקרקע. התשריט לא יכלול מידע לגבי זהות בעלי היחידה, אותו ניתן למצוא בנסח המקרקעין של הבית המשותף.

שימושים בתשריט בית משותף

תשריט בית משותף מיועד לצרכי רישום הבית המשותף במשרדי המפקח על המקרקעין וקבלת צו רישום לבית המשותף, המתקבל על סמך התשריט המשקף את הבית, היחידות וההצמדות. כמו כן, משמש התשריט לצורך קבלת משכנתא מהבנק. אחת הבדיקות המרכזיות שעורך הבנק לפני מתן משכנתא היא בדיקת שמאי לנכס, המעריך את שווי הנכס ובודק כי הנכס הרשום הוא אכן הנכס המוחזק. לצורך כך, בודק השמאי את תשריט הבית המשותף ולעיתים גם מגלה שנפלו בו טעויות. במצב כזה עלול להיווצר עיכוב משמעותי בקבלת המשכנתא, עד לתיקון הטעות.

במקרים מסוימים ומסיבות שונות, ייתכנו מקרים בהם בניינים המתנהלים ומתוארים כבניינים משותפים, אינם רשומים בפנקס הבתים המשותפים בטאבו. כאשר מי מבעלי היחידות יבקש למכור את הנכס או להסדיר חריגות בנייה בשטחו, לא יוכלו לבצע זאת ויידרשו לפעול להסדרת רישום הבניין כראוי באמצעות תשריט בית משותף.

מה מכיל תשריט בית משותף

על תשריט בית משותף להכיל את הפריטים הבאים:

  • הצהרת עורך התשריט, לפיה המידע שנמסר משקף בצורה נאמנה את כל היחידות והפרטים הדרושים.
  • תרשימי חלקה ותרשימי סביבה.
  • תוכנית המפרטת כל קומה במבנה, לרבות פרטים על הדירות.
  • טבלת פירוט המבנה.
  • רשימת הצמדות, במידה ויש, הכוללת את פרטי החניות, הגג וכד'.

החל מיום ה-1.1.20 נכנס לתוקפו נוהל של משרד המשפטים – הנהלת הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין, הקובע כיצד יש לערוך ולחשב את השטחים בתשריט הבית המשותף. הנוהל קובע כי הגדרות שטחי היחידות וההצמדות יערכו בהתאם לכללים הקבועים והמפורטים בצו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), התשס"ח-2008 שקבע, בין היתר, כללים להגדרת שטח דירה.

ניתן יהיה להשתמש בהגדרת שטח אחרת לאחר קבלת אישור המפקח על רישום מקרקעין, טרם הגשת התיק, לאחר שתוגש בקשה מנומקת.

הליך הרישום של תשריט בית משותף הוא מסובך וארוך ומצריך את מעורבותם של אנשי מקצוע המעורים בתחום. כמו כן, מצריך ההליך שירותי מדידה, שרטוט ממוחשב, הכרות עם המוסדות המתאימים ועוד. על מנת להקל על התהליך ולחסוך זמן יקר, אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו כדי לערוך עבורכם את תהליך הרישום וביצוע התשריט לבית המשותף, בקלות ובנוחות עם כל בעלי המקצוע הנדרשים תחת קורת גג אחת.

למידע נוסף בנושאי רישוי בניה והיתרי בניה לחצו כאן!

דילוג לתוכן